Metamfetamin povezan s većim rizikom od razvoja Parkinsonove bolesti


Metamfetamin povezan s većim rizikom od razvoja Parkinsonove bolesti

Istraživanje provedeno u SAD-u na više od 40.000 ispitanika pokazalo je da konzumenti metamfetamina imaju tri puta veći rizik od razvoja Parkinsonove bolesti. U konzumenata kokaina nije zamjećeno povećanje rizika od Parkinsonove bolesti.

Zanimljivo je da je rizik od razvoja Parkinsonove bolesti bio kod žena koje konzumiraju metamfetamin čak pet puta veći nego kod osoba koje ne konzumiraju metamfetamin.

Rezultati ovog istraživanja podupiru prethodno istraživanje koje je ukazivalo na vezu između konuzmiranja metamfetamina i rizika od Parkinsonove bolesti.

Inače, poznato je da je konzumiranje metamfetamina povezano s nizom fizičkih i mentalnih zdravstvenih problema kao što su gubitak pamćenja i gubitak zubi.

Izvor:
Drug and Alcohol Dependence