Mikrobiom gušterače utječe na rak gušterače i njegovo liječenje


Mikrobiom gušterače utječe na rak gušterače i njegovo liječenje

Izgleda da mikrobiom gušterače utječe na progresiju raka gušterače, naime, pokazalo se da je u pacijenata s rakom gušterače koncentracija bakterija 1.000 puta veća nego kod pacijenata sa zdravom gušteračom, ukazuje nova studija. 

Također, pokazalo se da bakterije mikrobioma gušterače mogu zaustaviti imunološki odgovor u pacijenata s adenokarcinomom gušterače.

Spomenuta pojava uočena je prvo na laboratorijskim životinjama, a kasnije i kod pacijenata s duktalnim adenokarcinomom gušterače, koji je obično koban unutar dvije godine od postavljanja dijagnoze.

Na životinjskom modelu pokazalo se da se ablacijom mikrobioma, imunološki odgovor obnavlja te su životinje bile sposobne reagirati na imunoterapiju. Jednako tako, pokazalo se da primjena oralne antibiotske terapije može usporiti rast raka gušterače.

U pacijenata s duktalnim adenokarcinomom gušterače uočen je značajan porast broja bakterija iz roda Proteobacteria. Inače, bakterije iz rodova Probacteria, Actinobacteria i Fusobacteria spp prevladavaju u mikrobiomu gušterače.

Buduća istraživanja trebala bi utvrditi može li kombinacija antibiotika ciprofloksacina i metronidazola u pacijenata s resektabilnim rakom gušterače poboljšati učinkovitost PD-1 inhibitora.

Izvor:
Cancer Discovery