Ministri zdravstva država jugoistočne Europe žele unaprijediti razvoj i socijalizaciju osoba s autizmom


Ministri zdravstva država jugoistočne Europe žele unaprijediti razvoj i socijalizaciju osoba s autizmom

U glavnom allbanskom gradu, Tirani, održan je inicijalni ministarski sastanak za stvaranje zdravstvene mreže za autizam. Ministri zdravstva 11 država jugoistočne Europe potpisali su rezoluciju "Tirana Pledge" kojom se želi osigurati mogućnost za razvoj i socijalizaciju osoba s autizmom.

Autizam obuhvaća široki raspon simptoma i poteškoća od ozbiljnih poteškoća u učenju, govoru do poteškoća u ponašanju. Neke procjene u svijetu govore da su poteškoće vezane uz autizam zahvaćaju po jednu osobu na svakih 110 građana i da njihova cijelo životna podrška iznosi više od 3.2 milijuna dolara.

Rezolucija koja je potpisana u Tirani treba osigurati simultani rad država na podizanju svijesti javnosti o problemima osoba s autizmom te osigurati postavke za podizanje razine usluga koje se pružaju osobama s autizmom kao i standardizacija kvalitete usluge. Potpisanom rezolucijom države potpisnice preuzele su obvezu da svake dvije godine na zajedničkom sastanku provjere što je sve učinjeno ili je moglo biti učinjeno na području autizma te da na istim sastancima podrže postupke i postupnike javnog zdravstva za poboljšanje pristupa osobama s autizmom.

U ime Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Rezoluciju je potpisao državni tajnik dr. Ante-Zvonimir Golem, koji je izjavio da je u Hrvatskoj registrirano oko 8.000 osoba s autizmom te da je institucionalna podrška osigurana kroz posebne centre za djecu s autizmom. Isto tako dodao je da su u tijeku pripreme za određene promjene u svrhu poboljšanja sustava i pristupa sustavu osoba s autizmom. Naime priprema se jačanje i samostalnost institucija u Splitu i Rijeci, kao i bolji pristup obrazovanju i obrazovnim mogućnostima osoba s autizmom. Premda je u odnosu na države okruženja Hrvatska napravila dobar iskorak, obveza je svih da se zadovoljstvo postignutim pretvori u težnju za boljim.

Na marginama konferencije, Ministar zdravstva Albanije mr. Petrit Vasili i Državni tajnik zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, dr. Ante-Zvonimir Golem, potpisali su "Plan suradnje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Albanije u području zdravstva i medicine za 2010. do 2013. godine". Potpisani plan temelji se na Ugovoru Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije kojim Ugovorom i Planom suradnje se osigurava rad na području zdravstvene politike i istraživačkih aktivnosti, primarne zdravstvene zaštite, zdravstvenog obrazovanja te transplantacijskog programa.

Izvor:
MZSS RH