Mlađe žene izložene većem riziku od smrti nakon srčanog udara


Mlađe žene izložene većem riziku od smrti nakon srčanog udara

Žene u dobi od 50 ili manje godina koje su doživjele srčani udar (infarkt miokarda), imaju veću vjerojatnost od muškaraca da će umrijeti tijekom sljedećih 11 godina, ukazuje nova studija. 

Jednako tako, pokazalo se da u usporedbi s muškarcima, žene imaju manju vjerojatnost da će se podvrgnuti terapijskim invazivnim postupcima nakon prijema u bolnicu zbog srčanog udara ili da će se liječiti određenim medicinskim terapijama nakon otpuštanja, poput acetilsalicilatne kiseline, beta-blokatora, ACE inhibitora i statina.

Valja istaknuti, da nije uočena statistički značajna razlika u smrtnosti između muškaraca i žena tijekom njihove hospitalizacije zbog srčanog udara.

Inače, važno je napomenuti da se većina srčanih napada kod ljudi mlađih od 50 godina događa kod muškaraca. Samo 19 posto ispitanika u ovom istraživanju bile su žene. Međutim, žene koje u mladosti dožive srčani udar često imaju slične simptome kao muškarci, vjerojatnije je da boluju od dijabetesa, imaju niži socioekonomski status te u konačnici imaju veću vjerojatnost da će umrijeti od bilo kojeg uzroka. 

Izvor:
European Heart Journal