Može li imunoterapija pomoći u liječenju Parkinsonove bolesti?


Može li imunoterapija pomoći u liječenju Parkinsonove bolesti?

Faza 1b kliničkog ispitivanja humanog IgG1 monoklonskog protutijela PRX002 usmjerenog protiv α-sinukleina pokazala je da je ono dobro podnošljivo i da ima prihvatljiv sigurnosni profil, te da dobro prodire u središnji živčani sustav. Svakako valja istaknuti da spomenuto monoklonsko protutijelo snižava razinu slobodnog α-sinukleina u serumu za do 97 posto nakon samo jedne doze. Inače, α-sinuklein je protein koji se nalazi u Lewyjevim tjelešcima pacijenata s Parkinsonovom bolešću. Smatra se da on ima ulogu u smrti neurona.

U ovom dvostruko slijepom kliničkom ispitivanju sudjelovalo je 80 pacijenata prosječne životne dobi od 58,3 godine koji su imali blagu do umjerenu Parkinsonovu bolest.

Nakon primjene PRX002 nisu uočene ozbiljne nuspojave, te nije zabilježen niti jedan smrtni slučaj. Nuspojave koje su zamjećene bile su konstipacija (9,1%), reakcije povezane s infuzijom (7,3%), proljev (5,5%) i periferni edem (5,5%). Također, treba reći da su reakcije povezane s infuzijom uočene u pacijenata koji su primali najveću dozu monoklonskog protutijela (60 mg/kg).

Prema mišljenju stručnjaka imunoterapiju bi trebalo primjeniti u oboljelih od Parkinsonove bolesti prije razvoja motoričkih simptoma.

Ovi su rezultati izuzetno obećavajući i otvaraju put k većim ispitivanjima faze 2 koja će nadamo se dati dokaze o uspješnoj modifikaciji bolesti s ovim novim imunološkim pristupom, ističu stručnjaci.

Izvor:
International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders (MDS) 2017