Može li se pomoću razine kofeina u krvi predvidjeti Parkinsonova bolest?


Može li se pomoću razine kofeina u krvi predvidjeti Parkinsonova bolest?

Rezultati japanskog istraživanja pokazali su da su niže razine kofeina u krvi češće u oboljelih od Parkinsonove bolesti. Parkinsonova bolest je neurodegenerativni poremećaj koji uglavnom uzrokuje motoričke probleme poput tremora i poteškoće pri hodanju.

Osim kofeina, u oboljelih od Parkinsonove bolesti uočene su i niže razine 9 od 11 njegovih metabolita. Zanimljivo je da se razine kofeina i njegovih metabolita nisu mijenjale s težinom bolesti.

Također, valja istaknuti da su prethodna istraživanja ukazala da kofein ima zaštitni učinak protiv Parkinsonove bolesti.

Inače, trenutno ne postoji dobar način za raniju dijagnozu Parkinsonove bolesti. Buduća istraživanja trebaju utvrditi može li se određivanjem razine kofeina i njegovih metabolita Parkinsonova bolest otkriti u ranoj fazi bolesti, prije razvoja simptoma.

Trenutno ne postoji lijek koji može usporiti napredovanje Parkinsonove bolesti. Jedino, što trenutno pomaže je tjelovježba.

Izvor:
Neurology