Nikotinamid povezan sa smanjenjem rizika od raka kože


Nikotinamid povezan sa smanjenjem rizika od raka kože

Istraživanje provedeno u Australiji pokazalo je da ukoliko se dodaci nikotinamida, oblika vitamina B3, uzimaju dva puta dnevno, tada se rizik od nemelanomskog karcinoma kože smanjuje za 23 posto.

Smatra se da svakodnevno uzimanje nikotinamida predstavlja siguran i jeftin način smanjivanja rizika od raka kože. Naime, tijekom uzimanja nikotinamida nisu zapažene nikakve nuspojave. Dok uzimanje drugog oblika vitamina B3, niacina, može uzrokovati glavobolje, sniženje krvnog tlaka i promjene na koži.

Inače, karcinomi kože imaju tendenciju sporog rasta, te se mogu izliječiti ukoliko se otkriju na vrijeme. Ultraljubičaste zrake sunca su odgovorne za većinu karcinoma kože.

Također, treba spomenuti da su ranija istraživanja ukazivala da nikotinamid poboljšava popravak DNK i jačanje imunosnog sustava kože.

Izvor:
American Society of Clinical Oncology PR