Niraparib poboljšava stopu preživljavanja oboljelih od raka jajnika


Niraparib poboljšava stopu preživljavanja oboljelih od raka jajnika

Primjena lijeka nirapariba, PARP inhibitora, značajno poboljšava stopu preživljavanja bez bolesti, u pacijentica s rakom jajnika koji je osjetljiv na platinu, bez obzira na status temeljne mutacije, ukazuje nova studija.

Naime, nakon primjene nirapariba, došlo je do poboljšanja stope preživljavanja bez progresije bolesti za 73 posto u pacijentica s BRCA mutacijom, te za 55 posto u pacijentica bez spomenute mutacije. Prema mišljenju stručnjaka, radi se o značajnom napredku u liječenju raka jajnika.

Slični rezultati zabilježeni su već ranije s drugim PARP inhibitorom, olaparibom, i to samo u pacijentica s rakom jajnika koje imaju BRCA mutacije. Takvih pacijentica je oko 15 do 20 posto.

Izvor:
New England Journal of Medicine