Niža djeca izložena većem riziku od moždanog udara u odrasloj dobi


Niža djeca izložena većem riziku od moždanog udara u odrasloj dobi

Istraživanje provedeno u Danskoj pokazalo je da su djeca koja su samo nekoliko centimetara niža od svojih vršnjaka, izložena većem riziku da će u odrasloj dobi doživjeti moždani udar.

Odrasle žene koje su u dobi od 7 godina bile niže od svojih vršnjakinja, imaju 11 posto veći rizik od ishemijskog moždanog udara. Dok muškarci koji su bili niži u dobi od 7 godina, imaju 10 posto veći rizik od ishemijskog moždanog udara i 11 posto veći rizik od hemoragijskog moždanog udara.

Koliko je neko dijete naraslo u dobi od 7 do 13 godina nije imalo utjecaj na njegov budući rizik od moždanog udara.

Rezultati ove studije ukazuju da niža visina u djetinjstvu može biti rani znak za povećani rizik od moždanog udara kasnije u životu.

Smatra se da bi ljudi niže visine trebali dodatno poraditi na boljoj kontroli promjenjivih čimbenika rizika za moždani udar kao što su povišeni krvni tlak, pušenje, povišeni kolesterol i pretilost, kako bi smanjili svoj rizik od moždanog udara.

Izvor:
Stroke