Noćne more kod djece mogu biti rani znak upozorenja za psihotične poremećaje


Noćne more kod djece mogu biti rani znak upozorenja za psihotične poremećaje

Prema britanskom istraživanju koje je pratilo gotovo 6.800 djece, redovite noćne more kod djece mogu biti rani znak upozorenja za psihotične poremećaje.

Svakako treba obratiti pozornost ukoliko je riječ o pojavi koja traje dulji vremenski period jer se onda radi o nečem ozbiljnijem, ističu stručnjaci.

Također, pokazalo se da je rizik od razvoja psihotičnih poremećaja veći u djece koja su za vrijeme noćnih mora vrištala i nekontrolirano udarala udovima.

Na psihotične poremećaje u djece mogu ukazivati halucinacije, deluzije (kriva uvjerenja) i osjećaj kontrole misli.

Oko 37 posto djece koja su sudjelovala u istraživanju imalo je noćne more koje su se ponavljale u višegodišnjem razdoblju. Inače, treba spomenuti da svako deseto dijete u dobi od tri do sedam godina iskusi noćne more.

Smatra se da djeca koja dulje vrijeme imaju problema s noćnim morama i strahovima izložena većem riziku od razvoja mentalnih problema u odrasloj dobi.

Izvor:
Sleep

Link na izvor