Nova kombinirana imunoterapija produljuje preživljavanje u bolesnika s uznapredovalim rakom bubrega


Nova kombinirana imunoterapija produljuje preživljavanje u bolesnika s uznapredovalim rakom bubrega

Upotreba imunoterapije i/ili ciljanih lijekova revolucionirala je liječenje mnogih karcinoma, no neki ljudi postaju otporni na lijekove za imunoterapiju i kao rezultat toga imaju recidiv. Čini se da za slučajeve uznapredovalog raka bubrega novi lijek u kombinaciji s postojećom terapijom produžuje preživljavanje, ukazuju rezultati nove studije.

Ovo istraživanje pokazalo je da osobe s uznapredovalim karcinomom bubrega imaju manju vjerojatnost za recidiv kada primaju imunoterapeutik nivolumab, PD-1 inhibutor, i sitravatinib, novi lijek koji je dio klase ciljanih terapija koje se nazivaju inhibitori tirozin kinaze ili TKI.

Smatra se da je ovo istraživanje pokazalo da se novi lijek sitravatinib može sigurno i učinkovito kombinirati sa standardnim lijekom za imunoterapiju nivolumabom za poboljšanje imunološkog odgovora protiv raka kod pacijenata s rakom bubrega.

Izvor:
Science Translational Medicine