Nova nada za pacijente s uznapredovalim rakom štitnjače


Nova nada za pacijente s uznapredovalim rakom štitnjače

Nova studija je pokazala da eksperimentalni lijek lenvatinib značajno poboljšava preživljavanje pacijenata s diferenciranim rakom štitnjače koji je otporan na terapiju radioaktivnim jodom (131I).

Naime, pokazalo se da je prosječno preživljavanje bez progresije karcinoma bilo značajno bolje u pacijenata na lenvatinibu nego na placebu (18,3 vs 3,8 mjeseci).

Također, treba spomenuti da je karcinom reagirao na terapiju lenvatinibom u 64,8 posto pacijenata.

Smatra se da bi lenvatinib mogao uskoro postati standardna terapija za pacijente s navedenim tipom karcinoma.

Nuspojave koje se javljaju kod primjene lenvatiniba su hipertenzija, proljev, umor, gubitak apetita, smanjenje tjelesne težine i mučnina.

Izvor:
New England Journal of Medicine