Novi limiti bolnica za prvi kvartal 2014. godine


Novi limiti bolnica za prvi kvartal 2014. godine

Jučer je Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) utvrdilo nove maksimalne iznose sredstava za provođenje specijalističko-konzilijarne kao i bolničke zdravstvene zaštite. Ti tzv. limiti za bolnice utvrđeni su za sada samo za prvi kvartal u 2014. godini, dok će se u nastavku godine po potrebi prilagođavati najavljivanim promjenama u bolničkom zdravstvenom sustavu koje se prvenstveno tiču pokretanja procesa spajanja bolnica. Novi limiti predviđeni za siječanj 2014. godine veći su za oko 7 posto u odnosu na prosinac 2013. godine.

Na bolničkim računima ubuduće nabavne cijene lijekova

Uz iznose limita za bolnice, u HZZO-u su prihvatili  odluku o uvjetima ugovaranja provođenja primarne, specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite u 2014. godini. Novost iz sadržaja ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite vezana je za račune na kojima će bolnice ubuduće morati iskazati nabavne cijene lijekova koje su primijenile na pacijentima, i to ostvarenih na temelju provedenog javnog nadmetanja za nabavu lijekova, ali najviše do visine cijene lijeka utvrđene u  Osnovnoj listi lijekova i cijene lijeka utvrđenoj u Dopunskoj listi lijekova HZZO-a.

Nastavak financiranja nacionalnih preventivnih programa

Zbog svoje dokazane uspješnosti u ranom otkrivanju bolesti, preventivni programi će se i dalje aktivno poticati. HZZO će tako i u 2014. godini nastaviti s financiranjem provođenja preventivnih nacionalnih programa: Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, te Nacionalnog programa prevencije raka dojke. Ravnatelj HZZO-a će u narednom razdoblju sklopiti ugovore s bolničkim zdravstvenim ustanovama, domovima zdravlja, zavodima za javno zdravstvo i privatnim zdravstvenim radnicima koji su osnovom pregovaračkog postupka izabrani kao provoditelji tih programa. Predviđeni iznos za nacionalne preventivne programe ranog otkrivanja zloćudnih bolesti je 28,5 milijuna kuna.

Prihvaćene ponude za provođenje zdravstvene zaštite

Nakon provedenog Natječaja za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu, prihvaćene su ponude ponuditelja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti. Na natječaju su prihvaćene ponude 65 bolnica, 43 doma zdravlja, 60 poliklinika, 137 specijalističkih ordinacija (zakup i privatni prostor), 7 medicinskih laboratorija, 108 ustanova i privatnih praksi koje provode fizikalnu terapiju u kući, te 22 ustanove koje provode posebne programe. Broj prihvaćenih ponuda ne razlikuje se znatno od dosadašnjeg broja provoditelja.

Viša cijena zdravstvenih usluga

Povećana je cijena zdravstvenih usluga na način da je uvećana vrijednost koeficijenta u sustavu dijagnostičko terapijskih skupina (DTS ) i to kirurškog koeficijenta za 8 posto kao i u ostalim medicinskim djelatnostima za 15 posto. Ovim će zdravstvene ustanove ostvariti veći prihod od naplate sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite.

Izvor:
HZZO