Odrasli sa shizofrenijom izloženi većem riziku od suicida


Odrasli sa shizofrenijom izloženi većem riziku od suicida

Odrasle osobe sa dijagnosticiranom shizofrenijom imaju povišen rizik od suicida (samoubojstva), ukazuje nova studija. Najveći rizik od suicida uočen je u dobnoj skupini od 18 do 34 godine, a najmanji u shizofreničara u dobi od 65 i više godina.

Za usporedbu, u općoj populaciji mlađe odrasle osobe imaju manji rizik, a starije dobne skupine su izložene većem riziku.

Ovo istraživanje pokazalo je da ljudi sa shizofrenijom, sveukupno gledajući, imaju 4,5 puta veći rizik od suicida.

Inače, često je suicidalno ponašanje u oboljelih od shizofrenije potaknuto psihotičnim procesima te ovaj aspekt može otežati predviđanje i sprečavanje suicida.

Izvor:
JAMA Psychiatry