Određeni virusi povezani s neuspjehom liječenja astme kod djece


Određeni virusi povezani s neuspjehom liječenja astme kod djece

Djeca s umjerenim do teškim egzacerbacijama astme koja su također bila inficirana respiratornim virusima, i to posebice respiratornim sincicijskim virusom, virusom influence i virusom parainfluence, izložena su većem riziku da neće dobro reagirati na terapiju astme, ukazuje nova studija.

Stoga se smatra da bi djeca s umjerenim do teškim egzacerbacijama astme trebala imati drugačiju obradu i pomniju kontrolu.

Inače, oko 60 do 80 posto egzacerbacija astme potaknuto je respiratornim patogenima, no do sada se nije znalo točno koji patogeni uzrokuju navedeni problem.

Zanimljivo je da je 61,7 posto djece koja su sudjelovala u istraživanju bilo pozitivno na najmanje jedan respiratorni virus, a zaraženost rhinovirusom bila je najrasprostranjenija. Inače, rhinovirus uzrokuju običnu prehladu.

Također, treba spomenuti da je 16,9 posto djece kao posljedicu infekcije respiratornim virusima imalo neuspješno liječenje. No, tu valja istaknuti da djeca koja su bila pozitivna na rhinovirus, nisu imala povećani rizik od neuspjeha liječenja.

Izvor:
Pediatrics