Oštećenje malih krvnih žila u mozgu može povećati rizik od Alzheimerove demencije


Oštećenje malih krvnih žila u mozgu može povećati rizik od Alzheimerove demencije

Prema rezultatima nove studije oštećenje malih krvnih žila u mozgu moglo bi biti sekundarni čimbenik za nastanak Alzheimerove demencije.

Naime područja oštećenja malih krvnih žila, znana i kao hiperintenziteti bijele tvari, mogu se naći u mozgu oboljelih od Alzheimerove demencije, a čini se da i povećavaju rizik za Alzheimerovu demenciju.

Inače, smatra se da je nakupljanje beta amiloidnih plakova u mozgu primarni čimbenik u razvoju Alzheimerove demencije.

Znači, ukoliko imate hiperintenzitete bijele tvari i amiloidne plakove u mozgu, izloženi ste većem riziku od oboljevanja od Alzheimerove demencije nego ako imate samo jedno od navedenih stanja.

Jednako tako, treba istaknuti da točna veza između oštećenja malih krvnih žila i Alzheimerove demencije nije u potpunosti jasna.

Smatra se da se održavanjem zdrave tjelesne težine i kontrolom krvnog tlaka, te nepušenjem, može smanjiti oštećenje malih krvnih žila u mozgu.

Izvor:
JAMA Neurology