Otkriven potencijalni novi biomarker za vaskularnu demenciju


Otkriven potencijalni novi biomarker za vaskularnu demenciju

Vaskularna demencija nastaje zbog otežanog dotoka krvi u mozak koji za posljedicu ima oštećenje neurona. Njeno dijagnosticiranje može biti oteženo te se se može zamjeniti s nekim drugim neurodegenerativnim poremećajem poput Alzheimerove bolesti.

No, znanstvenici s Medical Center of Göttingen University (UMG) i Bellvitge Biomedical Research Institute (IDIBELL) otkrili su novi biomarker za vaskularnu demenciju, protein lipokalin 2, koji se nalazi u cerebrospinalnoj tekućini.

Naime, uočeno je da cerebrospinalna tekućina ljudi pogođenih vaskularnom demencijom ima višu razinu lipokalina 2. Zanimljivo je da kod oboljelih od Alzheimerove bolesti ne dolazi do povišenja razine lipokalina 2. Što bi moglo pomoći u razlikovanju ovih dviju bolesti.

Izvor:
Nature Communications