Otvorene narudžbe - nova e-usluga HZZO-a


Otvorene narudžbe - nova e-usluga HZZO-a

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) za građane je izradio novu e-uslugu "Otvorene narudžbe" putem koje se mogu provjeriti narudžbe na listama narudžbi na pojedini zdravstveni postupak. Nova e-usluga omogućuje pretragu slobodnih termina, kao i otkazivanje prethodno zakazanog zdravstvenog postupka bez nazivanja telefonom ili odlaska u zdravstvenu ustanovu, što je važno jer oslobađa prostor za druge pacijente.

Uz zahtjev za otkazivanjem narudžbe potrebno je navesti razlog otkazivanja i kontakt podatke (broj telefona, adresa e-pošte). S obzirom da je riječ o osobnim podacima medicinske prirode, za prijavu na e-uslugu u sustavu e-Građani treba se koristiti vjerodajnica visoke razine sigurnosti, kakva je npr. mToken e-Građani, pametna kartica HZZO-a ili nova elektronička osobna iskaznica (eOI).

Važno je reći da e-usluga "Otvorene narudžbe" daje uvid isključivo u one narudžbe koje su evidentirane u centralnom sustavu eNaručivanja, te da je točnost prikazanih podataka u nadležnosti zdravstvenih ustanova.

Usluga "Otvorene narudžbe" dostupna je putem izravne poveznice: https://hzzo.gov.hr/e-usluge/Narudzbe ili putem Osobnog korisničkog pretinca, osnovne e-usluge sustava e-Građani koja omogućuje primanje e-poruka tijela javne uprave.

Ministarstvo zdravlja RH i HZZO pozivaju građane da koriste ovu e-uslugu kako bi imali uvid i podsjetnik na termine svojih pretraga te kako bi na jednostavniji način otkazali narudžbu i time oslobodili termin za one kojima je zdravstvena zaštita potrebnija. Podsjećamo da se otkazivanje termina zdravstvenog postupka može obaviti i putem besplatnog "Bijelog telefona Ministarstva zdravlja" na broj 0800 7999.

Izvor:
MZ RH