Pembrolizumab poboljšava liječenje raka dojke


Pembrolizumab poboljšava liječenje raka dojke

Novi podaci iz kliničkog ispitivanja faze 3 KEYNOTE-756 pokazuju da dodavanje lijeka za imunoterapiju, pembrolizumaba, kemoterapiji prije i nakon operacije raka dojke dovodi do boljih ishoda za pacijentice bez obzira na njihovu dob ili status menopauze.

Patološki potpuna stopa odgovora, što znači da nijedna stanica raka nije ostala u dojci ili limfnim čvorovima, bila je 24,3% u bolesnika liječenih pembrolizumabom u usporedbi s 15,6% u bolesnika liječenih placebom.

Također, pokazalo se, da dodavanje pembrolizumaba neoadjuvantnoj kemoterapiji nije odgodilo vrijeme do operacije. Prosječno vrijeme do operacije u obje skupine pacijenata bilo je oko mjesec dana. Prosječno vrijeme nakon operacije do početka adjuvantne terapije bilo je 1,2 mjeseca u obje skupine .

Nuspojave od liječenja bile su nepromijenjene u odnosu na prethodna izvješća iz ispitivanja i bile su u skladu s onim što je već poznato o svakom režimu.

Ispitivanje nastavlja pratiti pacijente i prikupljaju se informacije o stopama preživljenja i ima li recidiva raka ili drugih povezanih simptoma.

Izvor:
EBCC 14