Plodnost se može procijeniti na temelju dobi ulaska majke u menopauzu


Plodnost se može procijeniti na temelju dobi ulaska majke u menopauzu

Dansko istraživanje provedeno na 527 žena, u dobi od 20 do 40 godina, pokazalo je da žene mogu bolje procijenti svoju plodnost na temelju dobi u kojoj je njihova majka ušla u menopauzu.

Naime pokazalo se da žene čije su majke ranije ušle u menopauzu imaju manji broj jajnih stanica u jajnicima nego žene čije su majke kasnije ušle u menopauzu.

Naravno, žene s manjim brojem jajnih stanica imaju manje šanse da zatrudne.

Pod ranijom menopauzom smatrao se ulazak u menopauzu prije 45. godine života, dok se pod kasnijim ulaskom u menopauzu podrazumijevao ulazak u menopauzu nakon 55. godine života.

Svakako treba istaknuti, da kod žena koje uđu u menopauzu u 45. godini, dolazi do pada njihove plodnosti već u 25. godini.

Općenito gledajući, žene su najplodnije u dobi od 18 do 31 godine.

No, ostaje isti savjet za sve žene - što ranije pokušate zatrudniti, to su vam šanse za uspjeh veće.

Izvor:
Human Reproduction