Pomoću krvnog testa može se predvidjeti dijabetes tip 1 u djece


Pomoću krvnog testa može se predvidjeti dijabetes tip 1 u djece

Prema mišljenju njemačkih znanstvenika pomoću novog krvnog testa može se predvidjeti u kojeg djeteta će doći do razvoja dijabetesa tip 1.

Najjači prediktor za dijabetes tipa 1 je prisutnost dvaju protutijela koja su povezana s dijabetesom, ističu oni.

Ako imate dva ili više protutijela, gotovo je neizbježno da ćete prije ili kasnije oboljeti od dijabetesa tipa 1.

Naime, istraživanje koje su proveli pokazalo je da se u gotovo 70 posto djece koja su imala dva protutijela povezana s dijabetesom, nakon 10 godina razvio dijabetes tipa 1. Dok se u djece s jednim protutijelom u njih 15 posto razvio dijabetes tip 1.

Također, treba spomenuti da se u djece s dva ili više prututijela, u njih 84 posto razvio dijabetes tipa 1 nakon 15 godina.

No, treba naglasiti da su protutijela samo markeri za rizik od dijabetesa, te da ona ne uzrokuju bolest.

Dijabetes tip 1 može se pojaviti u bilo kojoj dobi života, a trenutno ne postoji način pomoću kojega ga se može spriječiti ili izliječiti.

Za razliku od svojeg pandana, dijabetesa tipa 2, razvoj dijabetesa tipa 1 nije povezan s načinom života.

Jednako tako, pokazalo se da se u djece koja su imala više protutijela prije treće godine života dijabetes tipa 1 brže razvijao. Ista pojava uočena je u djece s HLA genotipom DR3/DR4-DQ8. Djevojčice s više protutijela bile su sklonije bržem razvoju dijabetesa tipa 1 nego dječaci s više protutijela.

Izvor:
JAMA