Ponavna pojava GIST-a često podcijenjena od strane liječnika


Ponavna pojava GIST-a često podcijenjena od strane liječnika

Prema rezultatima istraživanja provedenog u SAD-u izgleda da su liječnici u više od jedne trećine pacijenata s gastrointestinalnim stromalnim tumorom (GIST) podcijenili mogućnost njegove ponovne pojave nakon kirurškog zahvata. Naime, pokazalo se da velik broj pacijenata s gastrointestinalnim stromalnim tumorom (GIST) nije dobio preporučenu adjuvantnu terapiju imatinibom nakon kirurškog zahvata, što povećava rizik od recidiva bolesti ili smrti.

Očito je da rezultati ovog istraživanja ukazuju na potrebu bolje edukacije liječnika o ovom relativno rijedkom karcinomu, kako bi se rizik od recidiva smanjio na što manju moguću mjeru.

Prema medicinskoj dokumentaciji, liječnici su podcijenili rizik od ponovne pojave bolesti kod 37,5 posto pacijenata, ispravno su procjenili rizik kod 53,4 posto pacijenata, te precjenili rizik kod 9,1 posto pacijenata.

Inače, nakon resekcije gastrointestinalnog stromalnog tumora (GIST), preporuča se adjuvantna terapija imatinibom u trajanju od najmanje 3 godine.

Gastrointestinalni stromalni tumori (GIST) su tumori gastrointestinalnog trakta koji nastaju iz mezenhimalnih prekursorskih stanica u stijenci crijeva. Nastaju uslijed mutacija gena za receptor faktora rasta, CKIT. Neki su prouzročeni i prethodnom radioterapijom abdomena zbog drugih tumora.

Gastrointestinalni stromalni tumori su spororastući, a njihov maligni potencijal se kreće od minimalnog do značajnog. Većina, 60 do 70 posto, javlja se u želucu, 20 do 25 posto u tankom crijevu, a mali broj u jednjaku, kolonu i rektumu. Prosječna životna dob u kojoj se javljaju je između 50. i 60. godine. Simptomi ovise o lokalizaciji, a uključuju krvarenje, dispepsiju i opstrukciju.

Izvor:
JAMA Oncology