Preskakanje doručka štetno za osobe s dijabetesom tip 2


Preskakanje doručka štetno za osobe s dijabetesom tip 2

Poznato je da preskakanje doručka i nije baš neka najbolja ideja, a sad se pokazalo da ono može biti i posebno opasno za osobe s dijabetesom tipa 2. Naime, nova studija je pokazala da su razine šećera u krvi kod dijabetičara koji su preskočili doručak, u vrijeme ručka bile 37 posto više nego kod dijabetičara koji nisu preskočili doručak.

Također, treba pripomenuti da su i tijekom večere razine šećera u krvi i dalje bile povišene, i to 27 posto. Ne treba zaboraviti da preskakanje doručka dovodi i do povećane sekrecije glukagona, koji povisuje razinu šećera u krvi.

Inače, povišena razina šećera nakon objeda snažno je povezana sa slabljenjem funkcije beta-stanica gušterače koje su odgovorne za proizvodnju inzulina.

Jednako tako, povišena razina šećera je također povezana s ranijim razvojem komplikacija srčane bolesti.

Svakako treba spomenuti da su ranija istraživanja pokazala da je puno zdravije imati velik doručak i laganu večeru.

Izvor:
Diabetes Care