Propadanje mijelinske ovojnice u sivoj tvari povezano s težinom multiple skleroze


Propadanje mijelinske ovojnice u sivoj tvari povezano s težinom multiple skleroze

Nova studija pokazala je da postoji jaka veza između ozbiljnosti bolesti i gubitka mijelina u sivoj tvari mozga kod oboljelih od multiple skleroze.

Poznato je da multipla skleroza uzrokuje gubitak mijelina, lipoidne tvari, od koje je načinjena zaštitna ovojnica oko živčanih vlakana, koja su najzastupljenija u bijeloj tvari mozga. Stoga se multipla skleroza obično smatra bolešću bijele tvari.

No, mijelin je također prisutan u manjim količinama i u sivoj tvari mozga, koja predstavlja centar za obradu podataka mozga.

Klinički značaj gubitka mijelina, ili demijelinizacije, u sivoj tvari, dosada nije bio ispitan zbog nepostojanja odgovarajućih slikovnih metoda.

Međutim, zahvaljujući novoj vrsti magnetske rezonacije (MRI) znanoj kao MPF, otkrilo se da je gubitak mijelina u sivoj tvari kod oboljelih od multiple skleroze, sličan ili čak i veći od gubitka mijelina u bijeloj tvari.

Osim toga, pokazalo se da je demijelinizacija u sivoj tvari više uznapredovala u pacijenata sa sekundarno-progresivnom multiplom sklerozom, te je vrlo usko povezana s invaliditetom pacijenata.

Izvor:
Radiology