Rak debelog crijeva dijagnosticiran u mlađoj životnoj dobi razlikuje se od raka u starijih pacijenata


Rak debelog crijeva dijagnosticiran u mlađoj životnoj dobi razlikuje se od raka u starijih pacijenata

Izgleda da rak debelog crijeva dijagnosticiran u mlađoj životnoj dobi ima kliničke i genetske značajke koje se razlikuju od onih koje se vide kod karcinoma debelog crijeva dijagnosticiranog u starijoj životnoj dobi, ukazuje studija provedena u SAD-u na više od 36.000 pacijenata s rakom debelog crijeva.

Iako su učestalost i stopa smrtnosti od kolorektalnog karcinoma u padu kod bolesnika u dobi od 50 i više godina, stopa ranijeg razvoja raka debelog crijeva je u porastu u zadnja dva desetljeća.

Ovo istraživanje je pokazalo da mlađi pacijenti imaju veću vjerojatnost od određenih genetskih mutacija i određenih podtipova kolorektalnog karcinoma od starijih pacijenata.

Jednako tako, pacijenti s ranim razvojem raka debelog crijeva, vrlo mladi pacijenti (u dobi od 18-29 godina) bili su drugačiji od starijih pacijenata (u dobi od 30-49 godina) u smislu kliničkih i genetskih značajki njihovog raka.

Također, pacijenti s ranim početkom raka debelog crijeva koji su imali predisponirajuća stanja, kao što je upalna bolest crijeva, imali su različite kliničke i genetske karakteristike u usporedbi s pacijentima bez predisponirajućih stanja.

Smatra se da ovi jedinstveni biološki podtipovi raka debelog crijeva kod mladih pacijenata mogu zahtijevati personalizirani pristup njihovom liječenju.

Izvor:
Cancer