Rivaroksaban povezan s najvećim rizikom od komplikacija krvarenja


Rivaroksaban povezan s najvećim rizikom od komplikacija krvarenja

U studiji o tri najčešće propisivana lijeka za razrjeđivanje krvi, oralni antikoagulans rivaroksaban, bio je povezan sa značajno većim rizikom od komplikacija krvarenja od apiksabana i varfarina za bolesnike s krvnim ugrušcima ili fibrilacijom atrija.

Svojom analizom znanstvenici su otkrili, da ako je 100 pacijenata praćeno tijekom 1 godine, kod primjene rivaroksabana došlo je do pojave gotovo 40 slučajeva krvarenja u usporedbi s oko 25 za varfarin. Događaji krvarenja bili su slični između apiksabana i varfarina, ali je potonji lijek bio povezan s više velikih krvarenja.

Od tri spomenuta lijeka, apiksaban je bio povezan s nižom stopom smrtnosti od rivaroksabana i varfarina. Inače, ova tri lijeka su najčešće propisivani antikoagulansi za trombozu i fibrilaciju atrija.

Izvor:
Blood