SAD: Dramatičan porast učestalosti dijabetesa u djece


SAD: Dramatičan porast učestalosti dijabetesa u djece

U SAD-u, u razdoblju od 2001. do 2009. godine, učestalost dijabetesa tip 1 u djece se povećala za 21 posto, a učestalost dijabetesa tip 2 za 30,5 posto. Navedeno povećanje učestalosti dijabetesa u djece jednako je zahvatilo dječake i djevojčice, te gotovo sve rasne skupine.

Razlozi povećanja su nepoznati, a posebno je zbunjujuće povećanje učestalosti dijabetesa tip 1. Očito je da se nešto u našem okruženju promjenilo, smatraju stručnjaci.

Što se tiče povećanja učestalosti dijabetesa tip 2, smatra se da je za njega odgovorna epidemija pretilosti u djece.

Najveće povećanje učestalosti oba dijabetesa uočeno je u djece u dobi od 15 do 19 godina.

Inače, za potrebe istraživanja za dijabetes tip 1 analizirana su djeca u dobi od 19 i manje godina, a za dijabetes tip 2 djeca u dobi od 10 do 19 godina.

Izvor:
Journal of the American Medical Association