Sleep apneja povećava rizik od fibrilacije atrija u osoba s pacemakerom


Sleep apneja povećava rizik od fibrilacije atrija u osoba s pacemakerom

Osobe koje imaju ugrađen elektrostimulator srca (eng. pacemaker) i sleep apneju izložene su znatno većem riziku od razvoja opasnog poremećaja srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija, ukazuje nova studija.

Inače, sleep apneja je poznati čimbenik rizika za fibrilaciju atrija, a vrlo je česta u osoba s elektrostimulatorom srca.

U posljednjih nekoliko godina, elektrostimulatori srca su sve češće opremljeni s alatima za praćenje sleep apneje, što omogućava identificiranje pacijenata koji su izloženi većem riziku od razvoja fibrilacije atrija.

Ovo istraživanje je pokazalo da su pacijenti s pacemakerom koji su imali tešku sleep apneju izloženi tri puta većem riziku od razvoja fibrilacije atrija. No, zanimljivo je da je u pacijenata koji nisu nikada imali fibrilaciju atrija, taj rizik bio čak šest puta veći.

Izvor:
Heart Rhythm Society's annual meeting