Slušna pomagala mogu usporiti kognitivno propadanje kod starijih osoba


Slušna pomagala mogu usporiti kognitivno propadanje kod starijih osoba

Poznato je da se u osoba starije životne dobi koje imaju poteškoće sa sluhom, slabljenje kognitivnih sposobnosti ranije javlja, no rezultati novog istraživanja su pokazali da starije osobe koje koriste slušna pomagala imaju jednak stupanj slabljenja kognitivnih spsobnosti kao i njihovi vršnjaci koji imaju dobar sluh.

Jednako tako, istraživanje je potvrdilo prijašnju tvrdnju da je slabljenje sluha povezano sa slabljenjem kognitivnih sposobnosti u starijih osoba.

Inače, poznato je oko 30 posto osoba u dobi od 65 i više godina ima neki stupanj gubitka sluha. Što se pak tiče osoba starijih od 85 godina, njih 70 do 90 posto ima problema sa sluhom.

Također, zna se da osobe sa slabijim sluhom često imaju simptome depresije, te doživljavaju socijalnu izolaciju. Rezultati ovog istraživanja naglašavaju važnost liječenja slabljenja sluha u starijih odraslih osoba.

Izvor:
Journal of the American Geriatrics Society