Smanjenje volumena sive tvari u mozgu uočeno u COVID-19 pacijenata


Smanjenje volumena sive tvari u mozgu uočeno u COVID-19 pacijenata

Izgleda da pacijenti s COVID-19 koji primaju terapiju kisikom ili imaju vrućicu pokazuju smanjeni volumen sive tvari u frontalno-temporalnoj mreži mozga, ukazuje nova studija. Također, pokazalo se da je manji volumen sive tvari u ovoj regiji mozga povezan s višom razinom invaliditeta u pacijenata s COVID-19, i to čak šest mjeseci nakon otpusta iz bolnice.

Siva tvar mozga vitalna je za obradu informacija u mozgu, a abnormalnosti sive tvari mogu utjecati na to kako neuroni funkcioniraju i komuniciraju.

Smatra se da rezultati ove sudije sugeriraju da COVID-19 može utjecati na frontalno-temporalnu mrežu vrućicom ili nedostatkom kisika.

Smanjenje sive tvari u frontalnom girusu također je bilo prisutno u bolesnika s agitacijom u usporedbi s pacijentima bez agitacije. To implicira da promjene sive tvari u frontalnom dijelu mozga mogu biti temelj poremećaja raspoloženja koje često pokazuju pacijenti s COVID-19.

Inače, valja istaknuti da se neurološke komplikacije sve se više dokumentiraju u pacijenata s COVID-19. Također, treba spomenuti da je smanjenje sive tvari isto tako prisutno i kod drugih poremećaja kao što je shizofrenija.

Izvor:
Neurobiology of Stress