Srčani udari kod mlađih žena u porastu


Srčani udari kod mlađih žena u porastu

Istraživanje provedeno u SAD-u, pokazalo je, da je učestalost srčanih udara (infarkta miokarda) kod mlađih žena danas puno veća nego prije 20 godina. Zanimljivo je da se učestalost srčanih udara kod mlađih muškaraca u istom vremenskom razdoblju smanjila.

Nije posve jasno zašto se sada srčani udari dešavaju češće u mlađih žena nego prije 20 godina, no pretpostavlja se da bi za porast učestalosti srčanih udara mogla biti odgovorna epidemija pretilosti. Naime, mlade žene imaju veću prevalenciju pretilosti od muškaraca u istoj dobnoj skupini.

Pretilost može biti čimbenik rizika za visoki krvni tlak (hipertenziju) i dijabetes, a sve troje može dovesti do povećanog rizika za srčani udar.

Ovo istraživanje je također pokazalo, da je za razliku od muškaraca,  kod mlađih žena sa srčanim udarom manje vjerojatno da će dobiti preporučene lijekove za smanjenje rizika od novog srčanog udara.

Izvor:
Circulation