Statini ipak ne smanjuju rizik od raka debelog crijeva


Statini ipak ne smanjuju rizik od raka debelog crijeva

Izgleda da dugotrajna primjena statina, lijekova za snižavanje povišene razine kolesterola u krvi, ipak ne smanjuje rizik od raka debelog crijeva, no svakako treba istaknuti da razina kolesterola u krvi kod neke osobe može utjecati na taj rizik, ukazuje britansko istraživanje provedeno na više od 108.000 ispitanika.

Svakako treba reći da je uočeno određeno smanjenje rizika od raka debelog crijeva kod osoba koje su uzimali statine no ono nije bilo statistički značajno.

Također, treba spomenuti da što je neka osoba imala višu razinu kolesterola u krvi, to je imala manji rizik od raka debelog crijeva, bez obzira na primjenu statina.

Jednako tako, uočeno je da neobjašnjivi pad razine kolesterola u krvi godinu dana prije dijagnoze raka debelog crijeva povezan s povećanim rizikom od raka u osobe koje nisu koristile statine i osobe koje su uzimale statine.

No, ipak treba naglasiti da istraživanje nije dokazalo da niže razine kolesterola uzrokuju povećanje rizika od raka debelog crijeva, nego je samo ukazalo na vezu između njih.

Izvor:
PLoS Medicine