Statini mogu smanjiti rizik od Alzheimerove demencije


Statini mogu smanjiti rizik od Alzheimerove demencije

Istraživanje koje je analiziralo podatke od 400.000 pacijenata pokazalo je da uzimanje statina može značajno smanjiti rizik od razvoja Alzheimerove demencije, i to čak za 12 do 15 posto. Smatra se da statini djeluju na interakciju između kolesterola, koji je reguliran statinima, i beta-amiloida, koji ima važnu ulogu u nastanku demencije.

Jednako tako, smatra se da i protuupalno djelovanje statina također može štititi od Alzheimerove demencije.

Svakako treba istaknuti da nisu svi statini imali jednak učinak na smanjivanje rizika od Alzheimerove demencije. Naime, pokazalo se da su pravastatin i rosuvastatin bili osobito povezani sa smanjenjem rizka od Alzheimerove demencije u bijelkinja.

Inače, od demencije oboljeva svaka četrnaesta osoba starija od 65 godina te svaka šesta osoba starija od 80 godina.

Naravno, ne treba smetnuti s uma, da su najbolja zaštita od demencije, zdrava prehrana i tjelovježba

Izvor:
JAMA neurology