Statini smanjuju rizik od akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom


Statini smanjuju rizik od akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom

Prema analizi 124 studije u kojima je sudjelovalo više od 28.000 pacijenata, pacijentima koji su podvrgnuti perkutanoj koronarnoj intervenciji, primjena statina može smanjiti rizik od akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom (CIAKI).

Inače, mnogi se liječnici oslanjaju na jednostavnu hidrataciju za prevenciju akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom (CIAKI), no ona baš i nije učinkovita.

U usporedbi s fiziološkom otopinom, statini smanjuju rizik od akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom za 58 posto.

Jednako tako, pokazalo se da i teofilin, koji se ubraja u ksantine, također smanjuje rizik od akutne ozljede bubrega uzrokovane kontrastom.

Valja istaknuti da je akutna ozljeda bubrega uzrokovana kontrastom povezana s povećanim mortalitetom i morbiditetom.

Izvor:
Circulation