Stopa preživljavanja raka debelog crijeva bolja u osoba s blago povišenom tjelesnom težinom


Stopa preživljavanja raka debelog crijeva bolja u osoba s blago povišenom tjelesnom težinom

Poznato je da su prekomjerna tjelesna težina i pretilost čimbenici rizika za mnoge bolesti, no u osoba s rakom debelog crijeva, blago povišena tjelesna težina može poboljšati stopu preživljavanja od raka debelog crijeva, ukazuje nova studija provedena u SAD-u.

Naime, pokazalo se da pacijenti s rakom debelog crijeva koji imaju blago povišenu tjelesnu težinu, imaju 55 posto manju vjerojatnost da će umrijeti od raka debelog crijeva nego pacijenti koji imaju normalnu tjelesnu težinu.

Jednako tako, pokazalo se da u odnosu na pacijente s normalnom tjelesnom težinom, pothranjeni i pretili pacijenti imaju lošiju stopu preživljavanja raka debelog crijeva.

Istraživanje je pratilo stanje više od 3.400 pacijenata koji su imali rak debelog crijeva od I. do III. stadija u razdoblju od 2006. do 2011. godine.

Smatra se da rezultati ovog istraživanja potvrđuje činjenicu da liječenje raka debelog crijeva mora biti individualizirano za svakog pacijenta.

Izvor:
JAMA Oncology