Sve više mladih žena oboljeva od raka gušterače


Sve više mladih žena oboljeva od raka gušterače

Poznato je da sve više mladih oboljeva od raka debelog crijeva, a sada je nova studija pokazala da je broj oboljelih od raka gušterače u posljednja dva desetljeća također u porastu. Što je još više iznenađujuće, pokazalo se da učestalost raka gušterače nerazmjerno raste u mlađih žena, onih mlađih od 55 godina, a posebno među onima u dobi od 15 do 34 godine. Inače, rak gušterače obično se češće javlja u muškaraca.

Pretpostavlja se da su žene u posljednjih nekoliko desetljeća nerazmjerno visoko izložene nekom okolišnom čimbeniku rizika.

Valja spomenuti, da je poteškoća u dijagnosticiranju karcinoma gušterače u tome što ne postoji čvrsti test probira koji bi ga rano identificirao i pacijenti nemaju simptome bolesti sve do prilično kasne faze bolesti.

Unatoč ogromnom napretku u otkrivanju raka i liječenju drugih vrsta karcinoma, petogodišnja stopa preživljavanja za rak gušterače poboljšala se s 3 posto na samo 10 posto tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.

Izvor:
JAMA