Test urina uspješan u otkrivanju humanog papilomavirusa


Test urina uspješan u otkrivanju humanog papilomavirusa

Analiza 14 studija pokazala je da se pomoću jednostavnog testa urina može rutinski otkriti humani papilomavirus (HPV), koji je povezan s rizikom od raka vrata maternice.

Naime, pokazalo se da test urina na HPV ima dobru preciznost u odnosu na testove kod kojih se uzima uzorak s vrata maternice (cerviksa). Pa se tako pokazalo da test urina točno identificira pozitive rezultate u 87 posto slučajeva, a negativne rezultate u 94 posto slučajeva.

Kada su u pitanju visokorizični tipovi HPV-a, HPV 16 i HPV 18, test je točno identificirao pozitivne rezultate u 73 posto slučajeva, a negative u 98 posto slučajeva. 

Navedeni test može biti napravljen kod kuće, a potom ga može rastumačiti zdravstveni radnik. Obzirom da je test urina manje invazivan, smatra se da može povećati odaziv na probir za rak vrata maternice.

Iako test još nije u široj primjeni, te nije uključen u smjernice za probir, test ima potencijal, no potrebna su daljnja istraživanja, ističu stručnjaci.

Infekcija HPV-om jedna je od najčešćih spolno prenosivih infekcija. Do 80 posto spolno aktivnih žena zaraženo je u nekom trenutku svog život, prema informacijama navedenim u studiji.

Određeni tipovi HPV-a povezani su s razvojem raka vrata maternice. Za rano otkrivanje raka vrata maternice koristi se PAPA test. U isto vrijeme, HPV test služi za provjeru prisutnosti humanog papilomavirusa (HPV).

Izvor:
BMJ