Tijekom 7. hrvatskog dana prevencije raka glave i vrata pregledano 797 osoba


Tijekom 7. hrvatskog dana prevencije raka glave i vrata pregledano 797 osoba

Jučer je tijekom 7. hrvatskog dana prevencije raka glave i vrata pregledano 797 osoba u Klinici za maksilofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice Dubrava u Zagrebu, s ciljem ranog otkrivanja zloćudne bolesti.

Od 797 pregledanih osoba njih čak 255 je upućeno na daljnju dijagnostičku obradu, specijalistički pregled ili drugu medicinsku intervenciju.

Posebnost jučerašnje akcije u odnosu na ranije godine, osim apsolutno najvećeg odaziva građana do sada, ali i najvećeg broja onih koji zahtijevaju daljnji medicinski tretman, je da se na preglede javilo značajno više mladih ljudi i osoba koje su dugi niz godina imali neku od štetnih navika koje češće dovode do pojave raka glave i vrata i koji su u posljednje vrijeme te navike promijenili.

Što ukazuje da se svijest o čimbenicima rizika, prije svega pušenju, alkoholu i infekciji humanim papilomavirusom (HPV), ali i mogućnostima rane dijagnostike i uspješnosti liječenja te prevenciji, povećala.

Također, značajan broj građana se javio se zbog promjena na koži glave i vrata kod kojih se, nažalost, u većini ipak radilo o prekancerozi ili evidentnom karcinomu kože.

U pregledima je sudjelovalo 12 timova liječnika i sestara u ambulantama Klinike za maksilofacijalnu kirurgiju KB Dubrava, uz podršku administrativnog osoblja Klinike.

Izvor:
Klinika za maksilofacijalnu kirurgiju, KB Dubrava