Trećina oboljelih od COVID-19 ima dugotrajne simptome, čak i nakon blagih slučajeva


Trećina oboljelih od COVID-19 ima dugotrajne simptome, čak i nakon blagih slučajeva

Mnogi pacijenti s blagim do umjerenim COVID-19 mogli bi imati dugotrajne simptome COVID-19 koji mogu trajati još nekoliko mjeseci, ukazuje novo istraživanje. Naime, pokazalo se da se jedna trećina pacijenata s COVID-19 koji nikada nisu bili dovoljno bolesni da bi bili hospitalizirani, i dalje mjesecima kasnije žalila na simptome poput umora, gubitka mirisa ili okusa te moždane magle. 

Smatra se da bi ovi rezultati trebali biti dodatni razlog za zaštitu od infekcije novim koronavirusom SARS-CoV-2 jer spomenuti dugotrajni simptomi negativno utječu na kvalitetu života u sljedećih šest do devet mjeseci.

Također, pokazalo se, da se potencijal s dugotrajnim simptomima od infekcije COVID-19 lagano povećavao s godinama starosti. Naime, u starijih pacijenata bilo je vjerojatnije da će prijaviti trajne zdravstvene učinke nakon početne infekcije.

Izvor:
JAMA Network Open