Trostruka terapija usporava napredovanje uznapredovalog raka bubrega


Trostruka terapija usporava napredovanje uznapredovalog raka bubrega

Ciljani inhibitor kinaze dodan kombinaciji imunoterapije s dva lijeka može usporiti napredovanje uznapredovalog raka bubrega kod prethodno neliječenih pacijenata, ukazuju rezultati nove studije.

Naime, pokazalo se da su pacijenti koji su primali inhibitor kinaze kabozantinib uz blokatore kontrolnih točaka nivolumab i ipilimumab iskusili značajno poboljšano preživljenje bez progresije bolesti u usporedbi s onima koji su primali samo nivolumab i ipilimumab.

Pacijenti liječeni spomenutom kombinacijom od tri lijeka imali su 27 posto manji rizik od progresije ili smrti u usporedbi s pacijentima koji su liječeni s dva imunoterapijska lijeka.

Inače, kliničko ispitivanje je uključivalo 855 prethodno neliječenih bolesnika s uznapredovalim ili metastatskim rakom bubrežnih stanica (RCC) za koje je procijenjeno da imaju srednji ili niski rizik za preživljavanje.

Kabozantinib inhibira nekoliko puteva koji potiču rak, uključujući MET, VEGFR i TAM, i može pojačati odgovor na inhibitore kontrolnih točaka, pružajući tako dodatnu ili sinergističku korist u kombinaciji s nivolumabom i ipilimumabom.

Izvor:
Dana-Farber Cancer Institute