U UN-u predstavljena kampanja "Jedno od pet"


U UN-u predstavljena kampanja "Jedno od pet"

Početkom ovog tjedna prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, je u New Yorku, u Ujedinjenim narodima, predstavila kampanju Vijeća Europe o zaustavljanju seksualnog nasilja nad djecom, pod nazivom "Jedno od pet (ONE IN FIVE)".

Predstavljanje je organizirano u sklopu 55. sastanka o statusu žena, koji je u UN-u organiziran od strane Vijeća Europe, Misije Ukrajine u UN-u i Specijalnog izaslanika generalnog tajnika UN-a o nasilju nad djecom. Naziv njezinog izlaganja je bio  "Kako raditi s djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i nasilja: Primjer Poliklinike za zaštitu djece iz Hrvatske", u kojem je prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander naglasila važnost dobro educiranih stručnjaka i neophodnost suradnje između policije, zdravstva, školstva, socijale i sudstva u zaštiti seksualno zlostavljane djece. 

Na ovom skupu drugi izlagači su bili: Maud de Boer Buquicchio, zamjenica generalnog tajnika Vijeće Europe, Yuriy Sergeyev, veleposlanik, predstavnik Ukrajine u UN-u i Marta Santos Pais, posebna izaslanica  generalnog tajnika UN za probleme nasilja nad djecom.

Na skupu je istaknuto kako je Poliklinika za zaštitu djece iz Hrvatske primjer dobre prakse i za druge zemlje svijeta, s obzirom da se, uz dijagnostiku i tretman seksualno zlostavljane djece, bavi i istraživanjima o raširenosti seksualnog zlostavljanja, izdaje publikacije za djecu, roditelje i stručnjake, educira stručnjake iz zdravstvenog i drugih sustava koji se bave zlostavljanom djecom, te potiče suradnju između institucija sustava, kao i nevladinog sektora.

Podaci Vijeća Europe pokazuju da je jedno od petoro djece u Europi žrtva seksualnog zlostavljanja, većina žrtava su ženska djeca, a većina počinitelja su djeci poznate i bliske osobe.

Cilj ove kampanje je podizanje javne svijesti o problemu, olakšavanje mehanizama prijavljivanja, ujednačeno prikupljanje podataka, razvijanje programa prevencije i intervencije, pomoć žrtvama i njihovim obiteljima, razvijanje na djecu usmjerenog pravosuđa, mobilizacija privatnog sektora i medija za širenje informacija, uključivanje djece u stvaranje i implementaciju preventivnih programa, te razvijanje programa intervencije za počinitelje.