Utječe li visina na rizik za rak debelog crijeva?


Utječe li visina na rizik za rak debelog crijeva?

Analiza 47 studija pokazala je da viši ljudi imaju veći rizik od raka debelog crijeva od nižih ljudi, što bi trebalo uzeti u obzir kada je u pitanju probir za tu bolest. Naime, pokazalo se da su najviše osobe unutar najvišeg percentila visine, imale 24 posto veći rizik od razvoja raka debelog crijeva u odnosu na najniže osobe unutar najnižeg percentila.

Također, svako povećanje visine od 10 centimetara povezano je s 14 posto većim rizikom od raka debelog crijeva i 6 posto većim izgledima za adenom.

Inače, ova studija se nadovezuje na dokaze da je viša visina zanemaren čimbenik rizika, te ga treba uzeti u obzir pri procjeni i preporuci pacijenata za probir raka debelog crijeva.

Smatra se da visina može biti isto toliko čimbenik rizika za rak debelog crijeva kao i čimbenici načina života, poput pušenja, konzumiranja alkohola i prehrane bogate prerađenim crvenim mesom.

Izvor:
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention