Uzimanje lizina može spriječiti hipertenzivnu bolest bubrega


Uzimanje lizina može spriječiti hipertenzivnu bolest bubrega

Rezultati nove studije pokazali su da unos aminokiseline lizin prilično učinkovito štiti bubrege i sprječava hipertenzivnu bolest bubrega, barem na životinjskim modelima. Smatra se da bi spomenuta aminokiselina mogla imati sličan učinak i kod ljudi.

Procjenjuje se da do 10 posto odrasle populacije boluje od kronične bubrežne bolesti, iako često blage i bez simptoma. Najčešći uzroci bubrežne bolesti i zatajenja bubrega su dijabetes ili visoki krvni tlak (hipertenzija), a posljedica toga je znatno veći rizik od srčanog ili moždanog udara.

Smatra se da je prerano da bubrežni bolesnici započnu sa uzimanjem tableta lizina, obzirom da su još nepoznate nuspojave ili temeljni mehanizmi, a ljudski metabolizam mnogo je složeniji od metabolizma štakora. Potrebno je provesti više istraživanja na životinjskim modelima, jer još nisu razjašnjeni dominantni mehanizami iza rezultata. Otkrivena su tri različita mehanizma, no još se ne zna je li jedan, dva ili kombinacija sva tri odlučujući faktor. No, bilo bi sjajno kada bi bubrežni bolesnici mogli postići rezultate promjenom prehrane.

Izvor:
Nature Communications