Varijabilnost krvnog tlaka nakon moždanog udara povezana s lošim ishodom


Varijabilnost krvnog tlaka nakon moždanog udara povezana s lošim ishodom

Povišenje sistoličkog krvnog tlaka u prvim danima nakon endovaskularne trombektomije značajno je povezano s lošijim ishodom liječenja pacijenata koji su imali akutni ishemijski moždani udar, ukazuje nova studija.

Inače, varijabilnost u krvnom tlaku nakon akutnog ishemijskog moždanog udara povezana je u prethodnom istraživanju s rizikom od srčanog udara, simptomatskim intercerebralnim krvarenjem i smrću.

Najveći čimbenici rizika za povišenje krvnog tlaka nakon akutnog ishemijskog moždanog udara bili su dob i dijabetes.

Smatra se da varijacije u krvnom tlaku mogu utjecati na smanjenje moždane autoregulacije nakon moždanog udara, posebice tijekom prva četiri dana.

Izvor:
American Neurological Association (ANA) 2015 Annual Meeting