Varijacija gena povezana s razvojem fibrilacije atrija


Varijacija gena povezana s razvojem fibrilacije atrija

Prema mišljenju danskih znanstvenika s University of Copenhagen i njemačkih s Max Planck Institute, izgleda da bi varijacija gena mogla biti povezana s poremećajem srčanog ritma znanog kao fibrilacija atrija.

Što znači da će se možda morati razmišljati o fibrilaciji atrija kao o atrijskoj kardiomiopatiji, a ne kao o čisto električnom poremećaju.

Naime, znanstvenici su otkrili nedostatke u samoj strukturi srčanog mišića te u mitohondrijima koji funkcioniraju kao elektrane stanica, a ti nedostaci s vremenom mogu uzrokovati poremećaj srčanog ritma.

Smatra se da bolje razumijevanje bolesti može pružiti bolji uvid u razloge zbog kojih neki lijekovi za fibrilaciju atrija ne mogu uvijek djelovati onako kako bi se željelo.

Izvor:
PNAS