Veći unos vitamina C i karotenoida smanjuje rizik od dijabetesa tip 2


Veći unos vitamina C i karotenoida smanjuje rizik od dijabetesa tip 2

Veći unos vitamina C i karotenoida, kao i cjelovitih žitarica, povezan je s manjim rizikom od razvoja dijabetesa tipa 2, ukazuju rezultati dviju novih studija.

Smatra se da ovi rezultati pružaju daljnju potporu trenutnim preporukama koje promiču povećanu potrošnju cjelovitih žitarica kao dijela zdrave prehrane za prevenciju dijabetesa tipa 2.

Također. smatra se da je veći unos voća i povrća ima važnu ulogu u prevenciji ovog poremećaja.

Inače, u zadnjih nekoliko desetljeća broj oboljelih od dijabetesa tipa 2 se povećao te dijabetes tipa 2 predstavlja sve veći teret za zdravstvo diljem svijeta. 

Izvor:
BMJ