Home / Vijesti / Zapanjujući rezultati liječenja multiple skleroze transplantacijom matičnih stanica

Zapanjujući rezultati liječenja multiple skleroze transplantacijom matičnih stanica

Zapanjujući rezultati liječenja multiple skleroze transplantacijom matičnih stanica

Transplantacija matičnih stanica može pomoći nekim pacijentima s agresivnim oblikom multiple skleroze (MS) u kojih je standardna terapija bila neuspješna, ukazuje nova studija. U istraživanju je sudjelovalo 110 pacijenata s agresivnom multiplom sklerozom, u kojih je u zadnjih godinu dana, dva puta došlo do pogoršanja bolesti usprkos standardnoj terapiji. Valja spomenuti da su sudionici u istraživanju u prosjeku bili liječeni s tri lijeka.

Osnovna ideja transplantacije matičnih stanica je ponovno pokretanje (reboot) imunološkog sustava te spriječavanje napadaja.

U ovom istraživanju polovini pacijenata su izvađene i pohranjene matične stanice koštane srži. Zatim su pacijenti nekoliko dana bili podvrgnuti kemoterapiji kako bi se uništio postojeći imunološki sustav. Nakon toga, pohranjene matične stanice su unesene natrag u tijelo, gdje se tijekom vremena imunološki sustav ponovo izgradio.

Druga polovica pacijenata je pak bila liječena lijekovima kao što su natalizumab, interferon i glatiramer acetat. Spomenuti lijekovi su mogli usporiti, ali ne i zaustaviti, progresiju multiple skleroze.

Nakon tri godine praćenja, multipla skleroza je napredovala u 3 od 55 pacijenata u kojih je izvršena transplantacija matičnih stanica. Dok je u pacijenata koji su dobivali lijekove, multipla skleroza napredovala u 34 od 55 pacijenata.

Iako su rezultati zapanjujući, treba imati na umu da samo mali broj pacijenata s multiplom sklerozom može biti kandidat za transplantaciju matičnih stanica. Jednako tako, trenutno, samo određeni medicinski centri imaju potrebno znanje i iskustvo za vršenje transplantacije matičnih stanica.

Inače, transplantacija matičnih stanica nosi rizike, uključujući ozbiljne, čak i fatalne infekcije, dok je imunološki sustav potisnut. Valja istaknuti da niti jedan pacijent u ovom istraživanju nije umro zbog transplantacije matičnih stanica. 

Također treba spomenuti da su u ovom istraživanju sudjelovali samo pacijenti s relapsno-remitentnom multiplom sklerozom (RRMS).

Inače, transplantacija matičnih stanica se u mnogim bolnicama koristi za liječenje karcinoma.

Izvor:
JAMA

15 godina zdravstvenog portala Cybermed.hr
Revija za zdravlje
Prijava za newsletter

Anketa

Je li dvojni angažman liječnika u sustavu javnog zdravstva i privatnoj praksi koruptivna praksa i primjer sukoba interesa?

Ljekovito bilje