Zdravlje prije moždanog udara predskazatelj drugog moždanog udara


Zdravlje prije moždanog udara predskazatelj drugog moždanog udara

Pacijenti koji su preživjeli moždani udar, a imali su prije njega povišeni krvni tlak ili neke druge čimbenike rizika za srčanu bolest, izloženi su narednim godinama većem riziku od drugog moždanog udara i demencije, ukazuje nova nizozemska studija u kojoj je sudjelovalo oko 6.200 ispitanika.

Osim povišenog krvnog tlaka (hipertenzije), u druge čimbenike rizika za srčanu bolest ubrajaju se dijabetes, niska razina HDL-a, povišeni kolesterol, pušenje ili mini moždani udari - tranzitorne ishemijske atake (TIA).

Svakako treba istaknuti da je rizik od drugog moždanog udara i godinu dana nakon moždanog udara visok za najmanje pet narednih godina.

Također, treba reći da pacijenti koji su preživjeli moždani udar, godinu dana nakon moždanog udara imaju tri puta veći rizik od drugog moždanog udara te dva puta veći rizik od demencije nego osobe koje nisu nikada imale moždani udar.

Iz svega navedenog, jasno je da zdravstvene mjere trebaju biti usmjerene prema primarnoj prevenciji kardiovaskularnih čimbenika rizika kako bi se spriječio moždani udar.

Izvor:
Stroke