Žene s PTSP-om i depresijom imaju veći rizik od rane smrti


Žene s PTSP-om i depresijom imaju veći rizik od rane smrti

Žene s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP) i depresijom imaju gotovo četverostruko veći rizik od rane smrti od kardiovaskularnih bolesti, bolesti dišnog sustava, dijabetesa tipa 2, nesreća, samoubojstva i drugih uzroka, ukazuje nova studija u kojoj je sudjelovalo više od 50.000 žena u dobi od 43 do 64 godine. 

Smatra se da ovi rezultati dodatno naglašavaju da su mentalno i tjelesno zdravlje usko povezani.

Prema mišljenju stručnjaka, liječenje PTSP-a i depresije kod žena sa simptomima oba poremećaja može smanjiti njihov znatno povećan rizik od smrtnosti.

Izvor:
JAMA Network Open