Komorbiditet


Komorbiditet

91% oboljelih od paničnog poremećaja i 84% oboljelih od agorafobije imaju barem još jedan psihijatrijski poremećaj. Veliki depresivni poremećaj javlja se u oko 50% osoba sa paničnim poremećajem. Komorbiditet sa drugim anksioznim poremećajima također je čest (socijalna fobija u 15-30%, specifična fobija u 10-20% i generalizirani anksiozni poremećaj u 25% slučajeva), a javljaju se i poremećaji osobnosti (izbjegavajući i ovisni) i razne ovisnosti. Apstinencijske smetnje često precipitiraju panične napadaje. U većini studija potvrđena je i visoka stopa komorbiditeta sa shizofrenijom, od 28 do 62 posto.

Tekst priredio:
Sven Molnar, dr. med.

Zadnja izmjena: 21.08.2019.